Jak ušetříte s domovní čistírnou odpadních vod?

 I když se podle výsledků statistického úřadu krize již pominula a energie jako ropa a plyn jdou cenově dolů, stále je zde komodita voda, kde se stanovením cen vodného i stočného nedostavil k nižším poplatkům. Stále tedy přetrvává důvod úspory na poplatcích ať už vodárenské společnosti nebo za pravidelné vytahování žumpy.

 

Přečtěte si tento článek až do konce a zjistíte, jak můžete ušetřit, pokud investujete do čistírny odpadních vod.

 

     
Situace na vesnicích v Čechách je momentálně taková, že většina rodinných domů je odkanalizování odvedením odpadní vody do žumpy. Zde však vznikají nemalé pravidelné finanční náklady, které se dají snížit jedině nelegálním způsobem, a to svépomocným vytahováním žumpy do zahrady - co určitě neocení blízcí, ale i vzdálenější sousedé. Představte si obec přibližně s 30 rodinnými domy, kde ke každému rodinnému domu je žumpa dimenzována na výdrž jednoho měsíce. Dále si určíme podmínku, že každý majitel žumpy vytahuje žumpu v jiný den, pomocí kalového čerpadla někde nakonec své zahrady, čili nám vznikne 30 vytahování na 30 dní. V takovém případě se bude žumpa táhnout v průměru každý den, čili na čerstvý "nesmradľavý" vzduch můžete zapomenout.

 

Druhý případ převážně v našich obcích, ale není vyloučeno že se nemůže objevit v případě rodinných domů i městech, je prosakování žumpy. Toto prosakování nastává z 2 důvodů:

- Vědomé (kvůli ušetřeným korunám se vynalézavosti meze nekladou),

- A nevědomé (zejména v případě betonových žump je otázkou času prosakování).

 

     
Je třeba si však uvědomit, že příroda si neumí poradit s množstvím chemických přípravků používaných v kuchyni, koupelně, na toaletě, při sprchování, praní, atd. O zamořených podzemních vodách a našich studnách už ani nemluvíme.

 

     
Ano, poplatek za legální vývoz žumpy fekálním vozem se může za rok vyšplhat až na 10 000Kč. A přitom jde o pravidelnou položku zasahující do rodinného rozpočtu. Jak tedy ušetřit a ještě i něco navíc získat? Investováním do vlastní čistírny odpadních vod nejenže ušetříte značnou část financí za vývoz, ještě i můžete očištěnou vodu využít k zalévání travnatých povrchů a ušetřit pitnou vodu. Náklady spojené na roční údržbu ČOV se pohybují na úrovni 1350 Kč za elektrickou energii. Při základní matematice zjistíme, že nahrazením žumpy za čistírnu odpadních vod můžete ušetřit roční náklady za odpadní vodu v hodnotě 12 150 Kč. A jak využít tyto ušetřené finance? To už necháme na vás ... J

 

     
Řešení je jednoduché. V případě, že máte žumpu, stačí pouze koupit ČOV, vložit ji mezi žumpu a dům, a můžete se těšit z čisté užitkové vody ve vaší bývalé žumpě. Při novostavbě není proces o nic složitější, avšak můžete se rozhodnout pro 3 druhy vypouštění očištěné vody z ČOV. Konkrétně jde o vypouštění očištěné vody do vsaku, do sběrné nádrže nebo do stáleprúdiaceho potoka.

 

     
A jak vybírat dodavatele pro technologii čištění odpadních vod? Nebudeme vám namlouvat, abyste si koupili ČOV pouze od nás, avšak je třeba zvážit možnosti poruchovosti, dostupnosti servisu, bakterií do čistírny, možnosti jednoduché výměny dílů, či objednání různých doplňků. V našem e-shopu toto vše najdete pod jednou střechou. Našim zákazníkům děláme i pravidelné akce po roce, ale i po 14-ti letech od koupí na servis ČOV, zda bakterie do ČOV.