Šetřete zásoby vodních zdrojů s ČOV!


čistiareň odpadových vôd (3)Řešením je malá domovní čistírna odpadních vod. (Viz obrázek vlevo)

Jak vybrat tu správnou a nejvhodnější? Doporučit jaký typ domácí čistírny je vhodný právě pro váš rodinný dům je úkolem pro odborníky. Než půjdete na první konzultaci měli byste vědět, o čem je řeč a seznámit se se základními parametry, podle kterých si čistírnu odpadních vod budete vybírat.


Zvolit technologii domovní čistírny závisí na mnoha faktorech. Kapacita závisí na počtu osob v bytové jednotce, výkonnost na hydrotechnických výpočtech, umístění čističky, vyjádření stavebního úřadu, vlastníků sousedních nemovitostí a spoustě dalších faktorů, které je třeba konzultovat s odborníkem. Bez těchto kroků není možné připravit projektovou dokumentaci a začít s realizací.


Stavební náročnost čistírny odpadních vod si sami určit nemůžeme. Je dána jednak provedením (typem) čistírny, a jednak normami, kde čistírna stát smí a kde nesmí. Některé výrobky je nutné obetonovat, u jiných je třeba pro zimní provoz počítat se zateplením víka. (Pozn.autora: ČOV z ekotovar.sk není třeba zateplit polystyrénem). Další otázkou je napojení na elektrickou energii, podle typu může stačit zásuvka na 220 V, v jiném případě je nutná instalace rozvaděče. A z hlediska umístění není situace také jednoduchá. Nestačí vybrat nějaký volný plácek u domu. Čistírna nesmí být postavena přímo pod okny či v blízkosti klimatizace!

Co musím vědět, abych mohl čističku obsluhovat?

Opět záleží na tom, jakou čističku si koupíme. Malé domácí čističky jsou konstruovány tak, aby fungovaly bezobslužně, s minimálními nároky na údržbu a odborný servis

Na otázku, jak drahá je provoz domácí čistírny vod, si každý odpoví sám. Je třeba si náklady spočítat podle watáže krát počet hodin. Dostaneme denní spotřebu v kilowatthodin, kterou dále násobíme sazbou za elektrickou energii. Výsledkem jsou denní provozní náklady. V ročním součtu může být skutečná spotřeba nižší za předpokladu, že čistírna "neběží" celých čtyřiadvacet hodin. Do nákladů ještě počítejme s obnosem za likvidaci kalu, tj. Kolikrát za rok a jaké množství kalu je třeba likvidovat.

 porovnanie nákladov ČOV a žumpy

Autor: dzooky / používateľ VH Tech čističky


Pod pojmem garance se skrývá značka kvality. Vlastně záruka kvality. Aby čistírna, kterou si koupíme, odpovídala daným parametrem pro čištění odpadních vod. Přestože i věrohodné tvrzení výrobce nestačí (a nemusí vždy být korektní). Určitým vodítkem korektnosti je, že výrobce se prokáže prohlášením shody, která je udělena na základě certifikace výrobku nezávislou autorizovanou osobou. Dalším znakem garance může být i mezinárodně uznávaná certifikace firmy na jakost podle ISO 9001.

certifikaty_k_cov

Certifikáty ČOViek na www.domovnicistirna.cz