Jak využít vyčištěnou vodu z ČOV?

   Hledáte ekonomické, ekologické a také estetické řešení likvidace odpadních vod? Problém kam s odpadní vodou pomohou vyřešit moderní čističky odpadních vod, které jsou téměř bezúdržbové a mají nízké provozní náklady. Vodu z nich je možné využívat na vlastním pozemku například na zalévání okrasných porostů v zahradě.

ukážka ČOV Ondrejovce

Nezávadná likvidace odpadní vody je povinností každého vlastníka nemovitosti, ve které odpadní vody vznikají. Běžná slovenská domácnost každý den vyprodukuje několik stovek litrů odpadní vody. V průměru jde údajně o 150 litrů na osobu za den. Jen si zkuste uvědomit, kolikrát denně otočíme kohoutkem, abychom si opláchli ruce, nebo ovoce, kolikrát spláchneme WC, nebo jak dlouho se večer sprchujeme. Veškerá tato odpadní voda, v případě, že naše nemovitost nemá napojení na kanalizaci, byla v minulosti odváděna do žumpy nebo septiku.


Kvalitu bydlení v této oblasti však dnes dokáží vylepšit úsporné domácí čističky odpadních vod, kterých je dnes na trhu opravdu hodně pro všechny typy nemovitostí. Do čističek je možné bez obav vypouštět znečištěnou vodu z koupelny, kuchyně, z myčky nádobí, pračky i sociálního zařízení.

Kam jde vyčištěná voda?

Přečištěnou vodu lze vypouštět do povrchových vod, tedy vodních toků či otevřených kanálů, nebo je možné ji vypouštět do podzemních vod vsakováním do podloží. U obou případů je třeba mít vypracován projekt domácí čistírny, na jehož základě získáme vodoprávní povolení stavby.

Voda na zavlažování?

tabulka_cov_1Ak spojíme domácí čistírna odpadních vod s nádržkou na vyčištěnou vodu, je možné další využití této odpadní vody. Vodu, která byla vyčištěna v čistírně odpadních vod, můžeme využívat například pro zavlažování na vlastním pozemku. Vždy je však třeba si uvědomit, že i když je voda vyčištěná, stále jde o odpadní vodu, v níž se nacházejí zbytky mikroorganismů. Jde tedy o vodu užitkovou, kterou je možné využívat například k zálivce. Ideálně se hodí pro zalévání trávníku, nebo stromů na zahradě. Naopak není vhodné ji využívat k zavlažování zahradních plodin, které jsou určeny pro následnou konzumaci (například jahody, ředkvičky atd.). Z hygienického hlediska by bylo toto nevhodné řešení.

Takové využívání vody z ČOV má výhodu v tom, že se tím podstatně zjednodušuje legislativa. Není třeba shánět žádné povolení, protože pokud je voda vyčištěná a následně využita na zálivce pozemků, nejedná se o vsakování do podzemních vod. Rostliny totiž tuto vodu z 100% využijí v orničnej vrstvě.

Výhody domácích čističek odpadních vod

Čistička odpadních vod nám dokáže ušetřit náklady na bydlení, protože nemusíme vynakládat tolik peněz za vývoz odpadu. Zároveň také šetří životní prostředí a nám ušetří spoustu starostí, kam s odpadem. K výhodám čističek patří také jejich parotěsnost, tedy že z nich neuniká žádný zápach. Čističku vybíráme vždy podle její účinnosti, která by měla být co nejvyšší, nejméně 95%.