Žumpa, septik nebo ČOV?

Nemáte u svého domu připojení na kanalizaci? Pak musíte odpadní vody odvádět jinak. Máte několik možností. Každá má své klady i zápory.

Nejjednodušším systémem je klasická žumpa, tedy místo, kde budete skladovat odpadní vody a po zaplnění je necháte odvézt do čistírny odpadních vod. O něco sofistikovanější jsou septiky. Ty vlastně již částečně vodu vyčistí a zbylá vyčištěná voda se může za určitých podmínek nechat vsakovat do země nebo ji lze využívat na zalévání. Třetí možností je čistička odpadních vod.

Žumpy

plastova-zumpaNajjednoduchšie zařízení, které odebírá odpadní vodu (proto má také označení žumpa), kterou následně musí vysát fekální vozidlo (cena za odvoz bývá cca 500 Kč - průměr v ČR) a odvézt do čistírny odpadních vod. Žumpy tak musí být vodotěsné a bez odtoku. Jsou z betonu či plastu.
Výhodou je to, že na většinu žump nemusí být stavební povolení, pokud ji stavíte dodatečně. Nevýhodou je potřeba časté vyvážení a také, že na vás může přijít kontrola. Měli byste si tedy nechávat účty za odvoz pro případnou kontrolu.

Na první pohled se jedná o nejjednodušší verzi odpadů (cena plastových nádrží začíná někde na 7000 Kč, ale bez samotné zástavby) a s nejmenším papírováním. Přesto je třeba počítat s tím, že odvoz fekálií se může následně výrazně prodražit. Čtyřčlenná rodina v klasickém domě s centrálním ohřevem vody, vany, pračkou apod., By při každodenním užívání potřebovala žumpu o cca 18 m³, kdy by ale byla žumpa vyvezeny každý měsíc. Náklady na odvoz tak ročně vyjdou na dalších 9727 Kč.

 

Septiky


Jedná se vlastně o jímky, které však svou konstrukcí pročišťuje odpadní vody. Většinou jde o tříkomorový systém, kde v první nádrži se usazují kaly na dně a nahoru zůstává mastná část odpadu, v další části se opět odkaluje jemnější část odpadu a třetí část je již pročištěna voda. Septik nevyužívá žádné provzdušnění, jde tedy o bezúdržbovou čističku, která má účinnost organického čištění cca 60%. Pro vypouštění odpadních vod do země se tak doporučuje další stupeň čištění, a to zemní filtrace, kde přes filtrační písek či kořenovou čističku se dostane do země voda přečištěná z cca 92%. Bohužel ne vždy je to dostatečné, protože zákon například upravuje množství vypouštěných fosfátů, co septik s filtrační čističkou neřeší.
Ceny septiků jsou nižší než u nádrží. Opět je možné řešit betonovou nebo plastovou verzi. Cena septiku pro klasický dům is filtrační čističkou pak přijde asi na 80 000 Kč. Dále je nutné počítat s odvozem kalu ze septiku (v mnohem delším intervalu než u nádrží) a s výměnou filtračního písku. Ten vydrží přibližně 10 let, ale cena na jeden zásyp je cca 25 000 Kč.

Nevýhodou je, že vsakování do půdy je z byrokratického hlediska neuvěřitelně složitý počin. Budete potřebovat hydrogeologický posudek, vodoprávní úřad bude vyžadovat projektovou dokumentaci obsahující technickou specifikaci a následně vám může, ale nemusí vydat povolení. Může vám uložit i nutné dokládání vzorků z výstupu.

 

Čističky odpadních vod

čistiareň odpadových vôd (3)Domácí čističky odpadních vod pracují na několika principech. Ten nejčastěji je s provzdušňováním (aerobní) a biologickým odbouráváním nečistot. ČOV pracují s účinností cca 96%. Nevýhodou je, že provzdušnění ČOV znamená nutnost instalace elektrodúchadla, jehož provoz také něco stojí. Také nosiče biomasy, tedy čisticí element v čističce, něco stojí.
Vstupní náklad na ČOV jsou nejmenší. Jde o prostorově nejméně náročnou technologii s vysokou účinností.

Na stavbu budete potřebovat stavební povolení i povolení od vodoprávního úřadu. Nevýhodou je, že ČOV je výrazně závislá na správné funkci bakterií. ČOV tak musí fungovat pravidelně, aby nedocházelo k degeneraci bakteriálního čistícího roztoku. Také použití některých domácích chemických přípravků na bázi chloru (například vypuštění Sava do odpadu) znamená zabití všech čistících kultur v čističce a tedy její znefunkčnění. Na naší stránce www.domovnicistirna.cz však najdete velké množství námi ověřených ekoalternatívnych přípravků.

Některé důležité poznatky

Nechte si předložit doklady o účinnosti filtrace (resp. Eurocertifikát). Tyto doklady můžete pak používat při dohadování s úřady o vhodnosti vašeho řešení.
Povolení se na tyto systémy vydává zpravidla na 10 let. Následně se prodlužuje po podání žádosti a přezkum technologie. Omezení stavebního povolení je z důvodů právě kontroly a možnosti případného zasíťování obce kanalizací.
Vypouštění vod ze septiků a ČOV do spodních vod je problematické jako z hydrogeologického, tak ekologického hlediska. Můžete narazit například na špatné podloží, které nedává prostor pro vsak.
Do septiků a ČOV nesmí být svedeny vody z okapů, drenáží apod.