Prací prostředky a jejich vliv na čističku vod

Domovní čistírna odpadních vod je určena pro odstraňování splaškových vod z domácností, její kapacita je určena počtem připojených osob. Pokud je v domácnosti instalován drtič odpadků, nelze kvalifikovaně určit množství a kvalitu produkovaných odpadů a pro takovou domácnost nedoporučujeme domovní čistírna odpadních vod.

 čistiareň odpadových vôd (2)

Co se nesmí dostat do odpadní vody natékajúcej do ČOV:

a) Biologicky těžko odbouratelné, případně nerozložitelné látky

Biologicky nerozložitelné látky jako kosti, vlasy, textil, plasty, guma, sanitární materiál atd. Pokud se tento materiál objeví v natekajúcej odpadní vodě, je zachycen v přítokovém koši a odtud se musí vybírat.

b) Toxické látky (jedy)

Toxické látky je nepřípustné likvidovat v kanalizaci.

c) Silné kyseliny a louhy

Domovní čistírna při běžném používání kyselin a louhů v domácnosti pracuje bez problémů. Malé množství kyselin, případně louhů, které je obsaženo v některých drogistických přípravcích chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství koncentrovaných roztoků.

d) Barvy a ředidla

Je zakázáno likvidovat barvy a ředidla v kanalizaci.

e) Velké množství tuků a olejů

Běžný provoz domácnosti s běžným používáním obvyklých dávek tuků chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace větších množství tuků a olejů. Pokud je v objektu zdroj tuků a olejů (např. Přípravna jídel nad 20 denně) je nutné konzultovat se stavebním projektantem umístění speciálního lapače tuků před čistírnu.

f) Dezinfekční prostředky a prací prášky

2015-01-05 14.21.52žný provoz domácnosti s běžnou frekvencí užívání dezinfekčních prostředků a pracích prášků provoz a chod čistírny neohrozí. Zákaz se týká likvidace většího množství desinfekčních prostředků. Čisticí a dezinfekční prostředky obsahují chloran sodný, který způsobuje zpomalení aktivity aktivovaného kalu. V případě používání uvedených dezinfekčních prostředků se doporučuje maximální denní dávka 0,1 litrů. Z uvedeného vyplývá, že pro bezproblémový chod ČOV je prospěšnější výše uvedené látky používat v menších dávkách než v jednorázových větších množstvích.